11 Nisan 2012 Çarşamba

Hamza Bey Camii


HAMZA BEY CAMİİ


      Hamza Bey Camii, 1430 yılında Selanik’in fethinde görev alan Evrenosoğlu İsa Bey’in kızı Hafsa Hatun tarafından 1468 yılında yaptırılmış olup, camiye, Selanik’i fetheden ve 1460 yılında vefat eden Anadolu beylerbeyi Hamza Bey’in ismi verilmiştir. Selanik’te inşa edilen ilk cami olan Hamza Bey Camii, 1392 yılında genişletilmiş, ancak daha sonraki dönemlerde meydana gelen deprem ve yangınlarda hasar gördüğü için, 1620 yılında yeniden yapılmıştır. 
      Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Bedestana yakın olmakla gece gündüz cemaatinin bol olduğunu söylediği bu kurşun kubbeli cami-i latifin kitabesini de vermektedir. Gerçekten bugün ayakta duran, ana kubbe altı mağaza olarak kullanılan Hamza Bey Camii, Selanik Bedestanının tam karşı tarafındadır. Bu zarif Türk eseri, 1917 yılındaki büyük yangında hasar görmüş, sonradan kısmen onarılmıştır.

        
     Hamza Bey Camiinin kubbe kasnağındaki pencereler, burasının oldukça geç bir dönemde onarım gördüğüne delildir. Vaktiyle Selanik hakkında araştırmalar yapan Tafralı, değişik başlıklara sahip birtakım eski sütunların avlu revaklarında kullanılmış olmasına bakarak, aynı yerde eskiden bir Bizans Kilisesi olduğu kanaatine varmıştır.
Osmanlı mimari tarihinde değerli bir mevkiye sahip olan Hamza Bey Camii, yaşamı boyunca çok dönemler geçirmiş, çok badireler atlatmış, son cemaat yeri sayılan küçük kubbelerin altı Alkazar Sineması adıyla sinema olarak uzun yıllar kullanılmıştır.
       Cami, şehrin ana caddelerinden Egnatia üzerinde bulunmaktadır. Hamza Bey Camii’nin mülkiyeti 1977 yılında Yunan Kızılhaç’ına verilmiştir. 1978 yılında meydana gelen depremde ciddi hasar gören cami onarılmamış, sadece İskelelerle desteklenmiştir.
       Yıllar boyu hiçbir onarım ve yetkililerden hiçbir ilgi görmeyen bu tarihi yapı, son 1988 Selanik depremiyle de sarsılınca daha harap, daha perişan bir duruma düşmüştür. Şimdiki halde arkadan büyük dayaklarla ömrünü sürdürmeye çabalamaktadır.
       Selanik 1997 Avrupa Kültür Başkenti Organizasyonu tarafından caminin restorasyonu için 250 milyon Drahmi ayrılmış olmasına rağmen, “mülkiyet sorunu” sebebiyle onarımı yönünde çok az çalışma yapılmıştır.

      Egnatia caddesi üzerinde Aristotelios meydanından sonraki durak olan Alkazar durağında bulunmaktadır.Durağın hemen arkasında cadde üzerindedir.Yol sormanız gerekirse Alkazar olarak sorabilirsiniz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder