9 Nisan 2012 Pazartesi

Kastra (Bizans Kale surları) Kastra (Bizans Kale surları)


    Selanik surları erken Hıristiyan ve Bizans askeri mimarisinin en iyi korunmuş anıtlarından birini oluşturmaktadır. On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde Cassander (M.Ö. 316) tarafından kentin temeli oluşturmak için yapılmış ve yirminci yüzyılın başında uzun bir bakım süreci geçirmiştir. Kentin tarihini yansıtırlar.Üçüncü, dördüncü ve beşinci yüzyıllarda ana yapı evresi tamamlanmış olsada, zaman içindeki onarım, ilaveler ve değişiklikler kentin savunmasının tarih boyunca bitmez tükenmez zorlu bir süreç olduğunu göstermektedir.
     Selanik surları şehrin dört tarafını içine alacak yani bütün şehri çevreleyen şekildeydi (doğu, batı, güney ve kuzey), surların görünüşü bir masa biçiminde olup uzunluğu yaklaşık olarak 8 kilometreydi. Yüksekliği ortalama olarak 10 ile 12 metre civarındaydı ve kalınlığı 5 metreye ulaşıyordu. En hassas olan şehrin ova bölgeleri, güçlü savunma üçgen konsollarla desteklenmişti. Yamaçların yan taraflarında özellikle dikdörtgen kuleler inşa edilmişti. Surların güneybatısında 4.yüzyılda büyük Konstantin tarafından yapılmış bir yapay liman vardı, surların kuzeydoğusunda bitişik şekilde Akropoli vardı ve dikdörtgen kule ile dönüşümlü üçgen çıkmadan oluşan ayrı bir surdan oluşuyordu. Selanik’in dört ana giriş kapısı vardı: iki kapı batı bölümüne açılıyordu, «Hirisi Kapı ve Litaia Kapısı» ve diğer iki kapı doğu bölümüne açılıyordu, «Kassandreotiki Kapısı yada diğer adıyla Kalamaria Kapısı, Yeni Hirisi Kapısı ». Bu kapıların dışında bir çok küçük kapıda mevcuttu. Bu küçük kapılar gennelikle askeri hizmetli amaçlar için kullanılmaktaydı. 
Takip eden yüzyıllarda gerek deprem gereksede saldırılar sonucunda surlarda onarım ve restorasyon kaçınılmaz hale gelmişti.
   1430’da Osmanlılar tarafından işgalindan sonra surlarda, çevre duvarlarında ve büyük kulelerde, örneğin Beyaz Kule ve Yedi Kulede yeni düzenlemelere yapılmıştır.Osmanlılar tarafından karargah olarak hizmet etmek için yeniden inşa edilmiş ve mevcut yedi kulesinden dolayı Yedikule / Eptapyrgion olarak tanınmıştır. Deniz surları ve doğu ve batı kara surlarının bazı bölümleri 1873 ve 1911 yılları arasında yıkılmıştır.
Not : Merkezden Castra\Yedi Kuleye yol yokuş ve biraz uzak olduğundan dolayı yürüyerek çıkmak  zordur. Taksi ile aşağı-yukarı 4-5 euro gibi uygun bir ücret karşılığı çıkabilirsiniz.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder